วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

pichitsantajit

                                                                          
                              ประวัติส่วนตัว

                   ชื่อ นาย พิชิต สันตจิตต์ 
                    เกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2541
                    มีพี่น้อง 5คน เป็นลูกคนที่ 5 


                         ประวัติการศึกษา
                   จบมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนเทศบาล๑บ้าน  ชะอำ 
                   ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ 
                   วิทยลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
pichitsantajitประวัติส่วนตัว

                     ประวัติส่วนตัว

pichitsantajit

                                                                                                          ประวัติส่วนตัว        ...